ქიმია

ქიმია — მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის ნივთიერების შემადგენლობასა(ანუ რას შეიცავს ნივთიერება) და აღნაგობას (როგორია ის თხევადია, მყარი თუ აირადი), ნივთიერების თვისებებს და გარდაქმნებს.       ქიმია  არსებობს  ორი  სახის : ორგანული ქიმია; არაორგანული ქიმია.

Advertisements