ნივთიერება

chemistri-1

ნივთიერება არსებობს მარტივი და რთული.

მარტივი ნივთიერება– შედგება ერთი სახის ატომებისგან.

რთული ნივთიერება– სხვადასხვა სახის ატომებისაგან.

ჩამოთვლილია :  N2 ,    H2O ,  O3  , HNO 3 ,CuO,  Fe,   Na2SO4. რომელია მარტივი ნივთიერება და რომელი რთული? 

მარტივია- N2  , Fe ,   O3  .         რთულია-  HNO 3  ,  CuO , Na2SO4  , H2O .

ნივთიერება

  1. მარტივი- მეტალი და არამეტალი
  2. რთული-მარილი, ფუძე, ოქსიდი და მჟავა.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s