ქიმია

ქიმია — მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის ნივთიერების შემადგენლობასა(ანუ რას შეიცავს ნივთიერება) და აღნაგობას (როგორია ის თხევადია, მყარი თუ აირადი), ნივთიერების თვისებებს და გარდაქმნებს.

      ქიმია  არსებობს  ორი  სახის :

  1. ორგანული ქიმია;
  2. არაორგანული ქიმია.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s