ქიმიური ფორმულის დადგენა ვალენტობის მიხედვით.

http://sketchtoy.com/67871959 <----გადადით ლინკზე

Advertisements

როგორ უნდა მივხვდეთ მარტივად რომელია მეტალი და რომელი არამეტალი პერიოდულ სისტემაში ?

ჯგუფი იყოფა a და b ქვეჯგუფად. a-მთავარი     b- თანაური თუ გავავლებთ დიაგონალს  B-დან  At-მდე - გამოდის რომ ქვევით მყოფი მარტოვი ნივთიერებები - მეტალია, ხოლო ზევით მყოფი მეტალები-არამეტალი. ეს დიაგონალი არ ეხება B ჯგუფის ელემენტებს, რადგან  B ჯგუფის ელემენტები ყველა მეტალია!

ვალენტობა

ატომის თვისებას მიიერთოს სხვა ელემენტის ატომების განსაზღვრული რიცხვი, ვალენტობა ეწოდება. ატომის თვისებას მიიერთოს სხვა ელემენტის ატომების განსაზღვრული რიცხვი, ვალენტობა ეწოდება. პერიოდულ სისტემაში ჯგუფის ნომერი გვიჩვენებს ვალენტობას.   გამონაკლისი შემთხვებია:   Oჟანგბადი- არის IIვალენტიანი. H-წყალბადი- IIვალენტიანი.   ატომი-H მოლეკულა- H2 მელეკულა- H2O ორი მოლეკულა წყალი-2H2O ოთხი ატომი წყალბადი-4H  

ნივთიერება

ნივთიერება არსებობს მარტივი და რთული. მარტივი ნივთიერება- შედგება ერთი სახის ატომებისგან. რთული ნივთიერება- სხვადასხვა სახის ატომებისაგან. ჩამოთვლილია :  N2 ,    H2O ,  O3  , HNO 3 ,CuO,  Fe,   Na2SO4. რომელია მარტივი ნივთიერება და რომელი რთული?  მარტივია- N2  , Fe ,   O3  .         რთულია-  HNO 3  ,  CuO , Na2SO4  , H2O . ნივთიერება … Continue reading ნივთიერება

ორგანული ნივთიერებები ეწოდება ნახშირბადის (C) შემცველ ნაერთებს, ხოლო არაორგანული — სხვა დანარჩენებს

ქიმია

ქიმია — მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის ნივთიერების შემადგენლობასა(ანუ რას შეიცავს ნივთიერება) და აღნაგობას (როგორია ის თხევადია, მყარი თუ აირადი), ნივთიერების თვისებებს და გარდაქმნებს.       ქიმია  არსებობს  ორი  სახის : ორგანული ქიმია; არაორგანული ქიმია.

მეცნიერება

მოგესალმებით ჩემო საყვარელო მკითხველო. ადამიანების უმრავლესობას არ უყვარს მეცნიერება უამრავ მიზეზთა გამო. მათ ვერ შეასწავლეს ან არ ჰყავდათ კარგი მასწავლებელი სკოლაში ან უბრალოდ ვერ გადმოსცემდა თავის ცოდნას. მე კი ვეცდები გარკვევით და მარტივი ენით გადმოგცეთ ჩემი ცოდნა ქიმიის შესახებ. მოვიყვან სურათებს, ვიდეოებს რაც გაგიმარტივებთ და შეგაყვარებთ ქიმიას.